Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 301

Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 315

Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 315

Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 316
Číslo Gopass karty:
Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 319

Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 322
Dostupný počet bodov:
Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 331
Dostupný kredit:
Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 334
Prelyžované kilometre v aktuálnej sezóne:
Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 337

Konferencia je podujatie zamerané zväčša na jednu alebo väčší okruh tém. Na event sa registrujete samostatne alebo cez organizátora konkrétneho podujatia. Pozvanie na podujatie môže byť realizované osobne, e-mailom alebo cez registračný formulár. Počet účastníkov konferencie sa pohybuje od 200 osôb po niekoľko stoviek až tisíc účastníkov. Preferovaným typom sedenie je kino sedenie. 

Obsahom sú prezentácie alebo diskusie kolegov, na ktoré sa účastníci nahlasujú cez hlavného organizátora, ktorý im sprostredkúva všetky informácie súvisiace s eventom. Pozvanie účastníkov môže byť realizované osobne, na porade alebo e-mailom, nakoľko organizátor všetkých účastníkov väčšinou pozná. Firemné mítingy sú kapacitne neobmedzené, zväčša realizované pre viac ako 20 osôb, pričom typ sedenia je prispôsobený požiadavkám.

Tieto typy podujatí sú charakteristické interaktivitou a uvoľnenou atmosférou medzi účastníkmi a na rozdiel od konferencie a firemného mítingu môžu byť organizované aj v exteriéri, čo je mnohokrát preferovaná voľba. Workshopy sú skvelou príležitosťou na rozšírenie si svojich obzorov a odborných znalostí v praxi a teambuilding je považovaný za najlepšiu a najčastejšiu formu utužovania kolektívu. 

Firemné párty, vianočné večierky, bankety či iné slávnostné podujatia sú realizované v poobedných, večerných až neskorých nočných hodinách. Sú špecifické tematickosťou, sezónnosťou alebo odporúčaným či povinným dresscode. Usporiadanie miestnosti sa líši v závislosti od podujatia. Môže obsahovať pódium, parket, stand-by stolíky alebo banketové sedenie. Záleží vždy na konkrétnom obsahu daného eventu.