Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 301

Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 315

Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 315

Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 316
Číslo Gopass karty:
Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 319

Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 322
Dostupný počet bodov:
Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 331
Dostupný kredit:
Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 334
Prelyžované kilometre v aktuálnej sezóne:
Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 337
Vybrať hotel
Príchod
Odchod
Dospelí
Deti
EN: 1.1 - Plain block, text centered (default)
SK: 1.1 - Obyčajný blok, text na stredě (predvolené)

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.EN: 1.2 - Plain block, text on left
SK: 1.2 - Obyčajný blok, text vľavo

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.EN: 1.3 - Plain block, text on right
SK: 1.3 - Obyčajný blok, text vpravo

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.EN: 1.4 - Plain block with dark background, white text centered (MICE + GP)
SK: 1.4 - Obyčajný blok s tmavým pozadím, biely text na stredě (MICE + GP)

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.EN: 1.5 - Plain block with dark background, white text on left (MICE + GP)
SK: 1.5 - Obyčajný blok s tmavým pozadím, biely text vľavo (MICE + GP)

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.EN: 1.6 - Plain block with dark background, white text on right (MICE + GP)
SK: 1.6 - Obyčajný blok s tmavým pozadím, biely text vpravo (MICE + GP)

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.EN: 1.7 - Block with button only
SK: 1.7 - Blok iba s tlačidlom

EN: 2.1 - Block with image (narrow), text on left
SK: 2.1 - Blok s obrázkom (úzky), text vľavo

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.EN: 2.2 - Block with image (narrow), text on right
SK: 2.2 - Blok s obrázkom (úzky), text vpravo

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.EN: 2.3 - Block with image slider, text on left
SK: 2.3 - Blok s posuvníkom obrázkov, text vľavo

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.EN: 2.4 - Block with image slider, text on right)
SK: 2.4 - Blok s posuvníkom obrázkov, text vpravo

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.EN: 2.10 - Block with image slider, text on left, dark background (MICE + GP)
SK: 2.10 - Blok s posuvníkom obrázkov, text vľavo, tmavé pozadie (MICE + GP)

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.EN: 2.11 - Block with image slider, text on right, dark background (MICE + GP)
SK: 2.11 - Blok s posuvníkom obrázkov, text vpravo, tmavé pozadie (MICE + GP)

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.EN: 2.5 - Block with image slider (narrow), text on left, no background gradients
SK: 2.5 - Blok s posuvníkom obrázkov (úzky), text vľavo, bez prechodov na pozadí

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.EN: 2.6 - Block with image slider (narrow), text on right, no background gradients
SK: 2.6 - Blok s posuvníkom obrázkov (úzky), text vpravo, bez prechodov na pozadí

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.EN: 2.7 - Block with text on right, image on left and extra image on top
SK: 2.7 - Blok s textom vpravo, obrázkom vľavo a dalším obrázkom hore

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.EN: 2.8 - Block with big photo, text on left
SK: 2.8 - Blok s veľkou fotografiou, text vľavo

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.EN: 2.9 - Block with big photo, text on right
SK: 2.9 - Blok s veľkou fotografiou, text vpravo

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.EN: 3.1 - Block with icons within grid, text on right
SK: 3.1 - Blok s ikonami v mriežke, text vpravo
pripojenie na internet
Počet izieb 50
prezenčná tabule
Kapacita najväčšej konf.sály 250
test

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.EN: 3.2 - Block with icons
SK: 3.2 - Blok s ikonami

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.pripojenie na internet
Počet izieb 50
prezenčná tabule
Kapacita najväčšej konf.sály 250
test
EN: 3.3 - Block with icons, icon and description in row
SK: 3.3 - Blok s ikonami, ikona s textom v riadku

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.pripojenie na internet
Počet izieb 50
prezenčná tabule
Kapacita najväčšej konf.sály 250
test
EN: 3.4 - Block with icons aligned on left
SK: 3.4 - Blok s ikonami, zarovnané vľavo

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.pripojenie na internet
Počet izieb 50
prezenčná tabule
Kapacita najväčšej konf.sály 250
test
EN: 3.5 - Block with multiple icons galleries, aligned on left
SK: 3.5 - Blok s viacej ikonovým galériami, zarovnané vľavo

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.Bloky

pripojenie na internet
Počet izieb 50
prezenčná tabule
Kapacita najväčšej konf.sály 250
test
EN: 3.6 - Block with icons, dark photo background, white text (MICE + GP)
SK: 3.6 - Blok s ikonami, tmavé pozadie s fotografiou, biely text (MICE + GP)

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.pripojenie na internet
Počet izieb 50
prezenčná tabule
Kapacita najväčšej konf.sály 250
test
EN: 3.7 - Block with icons, additional image gallery bellow
SK: 3.7 - Blok s ikonami, ďalšia galéria obrázkov
EN: 4.1 - Upper part of split block, text on right
SK: 4.1 - Horná časť deleného bloku, text vpravo

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.EN: 4.2 - Bottom part of split block, text on left
SK: 4.2 - Spodná časť deleného bloku, text vľavo

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.EN: 4.3 - Upper part of split block, text on right, no background gradients
SK: 4.3 - Horná časť deleného bloku, text vpravo, bez prechodov na pozadí

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.EN: 4.4 - Bottom part of split block, text on left, no background gradients
SK: 4.4 - Spodná časť deleného bloku, text vľavo, bez prechodov na pozadí

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.EN: 5.1 - Block with dark background, white text on right (MICE + GP)
SK: 5.1 - Blok s tmavým pozadím, biely text vpravo (MICE + GP)

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.EN: 5.2 - Block with dark background, white text on left (MICE + GP)
SK: 5.2 - Blok s tmavým pozadím, biely text vľavo (MICE + GP)

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.EN: 5.3 - Block with dark background, bordered white text on right (MICE + GP)
SK: 5.3 - Blok s tmavým pozadím, ohraničený biely text vpravo (MICE + GP)

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.EN: 5.4 - Block with dark background, bordered white text on left (MICE + GP)
SK: 5.4 - Blok s tmavým pozadím, ohraničený biely text vľavo (MICE + GP)

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.EN: 6.1 - Crosslinks block (automatically creates crosslink of neighbour pages)
SK: 6.1 - Crosslink blok (automaticky vytvorí crosslinky susedných stránok)
EN: 6.2 - Custom crosslinks block (set the parent)
SK: 6.2 - Vlastný blok s crosslinky (nastavte na nadradenú sekcii)

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.EN: 7.1 - One row gallery block
SK: 7.1 - Jeden riadok galérie blok
EN: 8.1 - Small block with image and text slider, bordered text on left (set the parent)
SK: 8.1 - Malý blok s posúvačom obrázkov a textov, ohraničený text vľavo (nastavte na nadradenú sekcii)

Header 2 (30px)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.

Header 3 (25px)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.

Header 4 (20px)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.

EN: 8.2 - Small block with image and text slider, bordered text on right (set the parent)
SK: 8.2 - Malý blok s posúvačom obrázkov a textov, ohraničený text vpravo (nastavte na nadradenú sekcii)

Header 2 (30px)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.

Header 3 (25px)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.

Header 4 (20px)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.

EN: 8.3 - Block with image and text slider with counter, text on left (set the parent)
SK: 8.3 - Blok s obrázkovým a textovým posúvačom s počítadlom, text vľavo (nastavte na nadradenú sekcii)

Header 2 (30px)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.

Header 3 (25px)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.

Header 4 (20px)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.

EN: 8.4 - Block with cards, text on left (set the parent)
SK: 8.4 - Blok s kartami, text vľavo (nastavte na nadradenú sekcii)

Header 2 (30px)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.

Header 3 (25px)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.

Header 4 (20px)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.

EN: 8.5 - Block with icon cards, text on right (set the parent)
SK: 8.5 - Blok s ikonovým kartami, text vpravo (nastavte na nadradenú sekcii)

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.Header 2 (30px)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.

Header 3 (25px)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.

Header 4 (20px)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.

EN: 8.6 - Block with icon cards, column text (set the parent)
SK: 8.6 - Blok s ikonovým kartami, text vo sloupci (nastavte na nadradenú sekcii)

Header 1 (40px)

Kurzíva (automaticky stenčené)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer malesuada. Aliquam ante. Proin mattis lacinia justo.EN: 9.1 - No block - exclude from block view, hidden on page
SK: 9.1 - Bez bloku - vylúčenie zo zobrazenia bloku, skryté na stránke
EN: 9.2 - No section - exclude from page view and submenu (redirect is recommended)
SK: 9.2 - Bez bloku - vylúčenie zo zobrazenia na stránke a podmenu (odporúča sa presmerovanie)