Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 301

Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 315

Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 315

Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 316
Číslo Gopass karty:
Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 319

Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 322
Dostupný počet bodov:
Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 331
Dostupný kredit:
Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 334
Prelyžované kilometre v aktuálnej sezóne:
Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 337
VENUJTE ZÁŽITOK: DARČEKOVÉ POUKAZY

Aktualizácia platná od 26. 2. 2022


Vážení hostia, s radosťou vás informujeme, že hotely na Slovensku sú od 26. 2. 2022 otvorené pre všetkých - v režime základ. 

Veríme, že u nás strávite príjemné chvíle a odnesiete si veľa pekných spomienok. 


Opatrenia v českom Hoteli Kaskáda nájdete na nasledujúcom linku >>

a opatrenia v českom Green Inn Hoteli sa nachádzajú tu >>Plánujete dovolenku na Slovensku? Prečítajte si aktuálne platné opatrenia pre vstup do krajiny

Aktualizácia od 14.3. 2022: Podmienky pricestovania hostí zo zahraničia

Každá osoba nad 12 rokov a dvoch mesiacov veku vstupujúca na územie Slovenskej republiky, je v zmysle zákona povinná najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie Slovenskej republiky sa registrovať prostredníctvom formulára eHranica a zároveň je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky a počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať príslušníkovi Policajného zboru alebo zamestnancovi regionálneho úradu verejného zdravotníctva dokladom preukazujúcim splnenie tejto podmienky, COVID preukazom EÚ alebo iným hodnoverným úradným dokladom o zaočkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19 v anglickom jazyku. 

Osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú najneskôr pri vstupe povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na tejto webovej stránke

Povinnosť karanténnej izolácie po návrate na územie Slovenskej republiky sa nevzťahuje na kompletne zaočkované osoby alebo osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Pre všetky ostatné osoby, ktoré od 14. marca 2022 vstúpia na územie Slovenskej republiky, sa nariaďuje karanténa v domácom prostredí, ktorá sa skončí pri bezpríznakovom priebehu karantény dovŕšením jej 5. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať najskôr po vstupe na územie Slovenskej republiky. Objednanie na testovanie je možné na stránke korona.gov.sk.

U detí do dvanástich rokov a dvoch mesiacov veku sa pri bezpríznakovom priebehu karantény, táto ukončuje ukončením povinnosti domácej karantény pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti. Všetkým osobám žijúcim v spoločnej domácnosti s osobami, ktoré sú povinné dodržiavať karanténu, nariaďuje sa karanténa v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia karantény v domácom prostredí všetkých osôb, s ktorými táto osoba žije v spoločnej domácnosti.

Podrobné informácie a ďalšie výnimky z karanténneho opatrenia nájdete vo Vyhláške. Naďalej budeme sledovať platné opatrenia, o ktorých budeme informovať na tejto stránke.

Ďakujeme za vašu priazeň a tešíme sa na vašu návštevu.