Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 301

Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 315

Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 315

Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 316
Číslo Gopass karty:
Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 319

Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 322
Dostupný počet bodov:
Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 331
Dostupný kredit:
Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 334
Prelyžované kilometre v aktuálnej sezóne:
Notice: Undefined index: user in /www/doc/www.tmrhotels.com/www/inc/tmp.page.top.php on line 337

Aktualizácia platná od 19.1. 2022

Ubytovanie v hoteloch je od 19. januára 2022 možné iba pre osoby v režime OP+, definované vyhláškou takto:

a) osoba kompletne očkovaná a zároveň má posilňovaciu (booster) dávku,
b) osoba kompletne očkovaná a zároveň je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
c) osoba kompletne očkovaná do 18 rokov a 2 mesiacov veku,
d) osoba kompletne očkovaná a zároveň prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
e) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a zároveň je schopná sa preukázať:
1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR a
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
f) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku a zároveň je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
g) osoba do 6 rokov veku.


Za kompletne očkovanú osobu sa považuje:

a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
d) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.


Za osobu očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (režim OP) sa považuje:

a) osoba kompletne očkovaná,
b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň je schopná sa preukázať
1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR a
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.


Ak táto vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.


Opatrenia v našich hoteloch:

Wellness a vodné parky budú otvorené s maximálnou kapacitou 50 osôb alebo 1 osoba na 15 m2.

Reštaurácie a bary: Vstup do hotelovej reštaurácie je možný len pre osoby podľa režimu OP. Stravovanie priamo v interiéri hotelovej reštaurácie formou obsluhy iba pri stole. Konzumácia pokrmov alebo nápojov sa musí vykonávať výlučne posediačky s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb, pri jednom stole smú sedieť najviac 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti a medzi stolmi musí byť odstup 2 metre.

Fitness centrum: Dostupné pre hotelových hostí podľa režimu OP+ s max. kapacitou 50 osôb.

Hromadné podujatia ( svadby, konferencie): Je možné organizovať podľa stupňa rizikovosti:

· Nízka - povinný respirátor, bez konzumácie, sedenie. Režim OP: 100 osôb (divákov) alebo maximálne 50% kapacity.

· Stredná - povinný respirátor, fixné sedenie alebo státie. Režim OP: 100 osôb (divákov) alebo maximálne 25% kapacity.

· Vysoká - obmedzené nosenie respirátora, konzumácia jedla. Režim OP+: Maximálne 20 osôb.


Pre služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s lyžiarskym alebo snowboardovým výcvikom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu u deti do 18 rokov a 2 mesiacov veku platí režim OTP (očkovaní, testovaní a po prekonaní ochorenia COVID-19). Za antigénový test sa považuje aj antigénový samotest vykonaný v rámci východno-vzdelávacieho procesu.


Opatrenia v českom Hoteli Kaskáda nájdete na nasledujúcom linku >>

a opatrenia v českom Green Inn Hoteli sa nachádzajú tu >>Plánujete dovolenku na Slovensku? Prečítajte si aktuálne platné opatrenia pre vstup do krajiny

Aktualizácia od 19.7. 2021: Podmienky pricestovania hostí zo zahraničia

Vážení klienti, radi by sme vás informovali, že v súvislosti s aktuálnymi protipandemickými opatreniami sa sprísňujú podmienky pricestovania zo zahraničia do Slovenskej republiky. Od 19. júla 2021 nadobúda účinnosť nová Vyhláška 231/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

1. Registrácia pred prechodom cez hranice

Každý, kto prichádza na územie Slovenskej republiky zo zahraničia, je povinný sa zaregistrovať na stránke korona.gov.sk cez formulár eHranica. Platí to pre všetkých, aj pre zaočkovane osoby, aj pre osoby uplatňujúce si výnimku z absolvovania karantény. Splnenie tejto povinnosti kontroluje priamo na hranici polícia. Pre možné zdržanie je nutné pri plánovaní cesty počítať s časovou rezervou.

2. Karanténa sa dá ukončiť už po piatom dni

Osoby vstupujúce na územie Slovenska budú musieť zostať v karanténe 14 dní, pokiaľ osoby nemajú žiadne príznaky a zároveň neboli počas karantény testované. Karanténu je však možné ukončiť aj skôr, a to po negatívnom výsledku RT-PCR testu, ktorý možno podstúpiť najskôr v 5. deň karantény. Objednanie na testovanie je možné na stránke korona.gov.sk. Navyše deti do 12 sú od testov oslobodené a karanténa sa im skončí ako ostatným členom domácnosti (za predpokladu, že nemajú žiadne príznaky koronavírusu), a to na 14. deň karantény alebo po negatívnych výsledkoch RT-PCR testov ostatných členov domácnosti (napr. rodičov či starších súrodencov).

Zaočkované osoby predkladajú očkovací preukaz GreenPass alebo Národný očkovací certifikát s QR kódom, prípadne iný dokument v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, ktorý potvrdzuje vakcináciu z mimoeurópskych krajín.

Karanténa platí aj pre členov spoločnej domácnosti, ktorí necestovali. Napríklad ak sa rozhodnete stráviť karanténu u priateľov na Slovensku, karanténu absolvujú spolu s vami. Bez testovania trvá 14 dní. Pokiaľ sa takéto osoby rozhodnú testovať, opäť platí možnosť najskoršieho testovania na 5. deň a po prijatí správy o negatívnom výsledku RT-PCR testu je možné karanténu ukončiť.

Karanténa nie je povinná pre osoby od 12 do 18 rokov, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu (platí prechodne do 9.8.2021), napríklad ak bola takáto osoba na pobyte, výlete alebo v tábore. 

Osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkované, musia predložiť potvrdenie podľa vzoru v prílohe vyhlášky, zároveň musia mať negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín. Ďalšie výnimky sú uvedené vo Vyhláške č. 231/2021.

Výnimky z karantény budú mať osoby, ktoré sú plne zaočkované. Za plne očkovanú osobu sa považuje:

a) osoba najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

b) osoba najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo

c) osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Iné výnimky pre karanténnu povinnosť nájdete vo Vyhláške. Naďalej budeme sledovať platné opatrenia, o ktorých budeme informovať na tejto stránke.

Ďakujeme za vašu priazeň a tešíme sa na vašu návštevu.

Hotelové izby a apartmány

Počas vášho pobytu u nás budú hotelové izby a apartmány vašim domovom a my vám chceme vytvoriť príjemný a bezpečný domov. Upratovanie izieb bude prebiehať podľa 3* a 4* štandardov so zvýšenou pozornosťou pri dezinfekcii všetkých plôch. 


Hotelová reštaurácia a stravovanie

Stravovanie je možné s dodržaním podmienok pre jednotlivé prevádzky podľa Covid automatu.

Recepcia, spoločenské priestory, wellness

V čase platnosti opatrení proti šíreniu COVID-19 zabezpečujeme, aby bol Váš pobyt bezstarostný a bezpečný. Spoločenské priestory sme vybavili dezinfekčnými prostriedkami, aj u nás dodržiavame 2 m odstupy a váš check-in a check-out prebehne rýchlejšie. 

Wellness centrá sú k dispozícii s dodržaním podmienok pre jednotlivé prevádzky podľa Covid automatu.